Smartsolar MPPT 75/15

Waarom werken de MPPT laadregelaars niet met een paneel wat maar 36 cellen heeft?

Deze vraag is de meest gestelde vraag bij onze klantenservice, daarom leggen we het graag volledig uit.

Om te beginnen wat begrippen;

  • MPPT = Maximum Power Point Tracking is een techniek die de regelaar gebruikt om altijd de maximaal mogelijke energie uit het paneel te halen.
  • PWM = Pulse Width Modulation is een simpele maar doeltreffende techniek om energie uit het paneel te halen.
  • PV spanning = De spanning komende vanaf de zonnepanelen.
  • 36 cells paneel = Een zonnepaneel met 36 cellen in serie welke typisch een spanning levert tussen 17V - 22V 

Goed, nu de uitleg bij deze stelling:

Om een accu te laden vanuit zonnepanelen is er een laadregelaar nodig, de laadregelaar vormt de PV spanning om naar de juiste laadspanning voor de gekozen accu.
Om dit te kunnen doen is er een hogere spanning nodig dan de accuspanning.
Bij een PWM laadregelaar begint het laden zodra de PV spanning hoger is als de accuspanning, bij een MPPT laadregelaar is dit minimaal +5 Volt.
Dus om een accu met een spanning van 12,5 V te laden met een zonnepaneel gekoppeld aan een MPPT laadregelaar moet de PV spanning minimaal 17,5V bedragen.
Ten eerste zijn er panelen die deze spanning helemaal niet kunnen halen en andere panelen halen alleen deze spanning als de zon er loodrecht in valt.
Omdat de meeste kleine zonnepaneel installaties hun plaats vinden op de camper, de caravan of boot liggen de panelen eigenlijk altijd vlak.
Op deze manier schijnt de zon altijd op de panelen ongeacht of het voertuig of vaartuig naar het noorden of het zuiden ligt.
Dit betekend wel dat de zon (bijna) nooit loodrecht in het paneel zal staan en het paneel dus minder spanning levert als gewenst.
Vooral bij wisselende licht intensiteit (wolken, bewegende bomen, of schaduw van een mast/giek) zakt de spanning geregeld weg tot onder de accuspanning en stopt de regelaar.
Elke keer als het "licht weer terug komt" moet er voldoende spanning zijn (accuspanning + 5V) om het lader weer te laten starten.

In de praktijk zien we dat de combinatie van een MPPT regelaar met 1 paneel met 36 cellen vaak geen of een bedroevend laag resultaat geeft.
Vandaar dat we bij 1 paneel (36C) adviseren om met een PWM type regelaar te werken.

MPPT laadregelaars gaan pas goed werken met hogere PV spanning, afhankelijk van de regelaar tot 75, 100, 150 of 250 Volt.
Deze hogere spanning komt uit een paneel met meerdere cellen in serie, bijvoorbeeld 60 of 72.
Ook bij het gebruik van meerdere panelen kunnen ze zo aangesloten worden dat de PV spanning omhoog gaat.
Vandaar dat u met 2 of meerdere panelen altijd de panelen zo veel mogelijk in serie geschakeld moet aansluiten aan de regelaar.

Bijkomend voordeel van de hoge PV spanning is dat de PV stroom lager is (immers het vermogen is het product van stroom en spanning)
Door deze lagere PV stroom kan er dunnere bekabeling worden toegepast en ondervindt de stroom minder weerstand.
Dit verbetert het rendement ook nog eens.

Twijfelt u welke regelaar u precies nodig heeft en hoe de panelen aangesloten moeten worden aan de regelaar neem dan contact met ons op.
De gegevens welke we hierbij nodig hebben is het aantal panelen, het vermogen van de panelen en de open connector spanning (Voc) van de toegepaste panelen.
Dit kan uiteraard per telefoon maar ook per mail, chat of Whatsapp.
Ook kunt u uw opzet posten op ons forum.